Verheul Advies

Het sturen van professionals?

Hoe plaatsen we de professional?
Professionals voelen zich meestal zeer verbonden met de waarden van de organisatie waarvoor ze werken. Vaak zijn professionals moeilijk te sturen.
Het thema (niet) managen en (niet) gemanaged worden komt zeer duidelijk naar voren in professionele organisaties. Professionals hebben een hoge autonomie over hun werk en ontwikkeling en hun omgang met "klanten" en collega's.

Zijn professionals wel te managen, te sturen en te veranderen?
De Caluwé en Vermaak (2002) noemen drie kernproblemen:

  1. versnippering omdat iedere professional zijn eigen richting volgt;
  2. middelmatigheid omdat er niet van elkaar geleerd wordt;
  3. vrijblijvendheid omdat resultaatgerichtheid ontbreekt.

Professionals kunnen vaak lang over deze problemen praten en uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen(wijze) oplossing.
Fraaie besluitvormingsprocessen lopen vaak stuk op de harde realiteit van zoveel hoofden zoveel zinnen. De Caluwé en Vermaak (2002) gebruiken hiervoor de metafoor "de kruiwagen met kikkers".

Verheul Advies helpt u verder met de kruiwagen en de kikkers...

Kijkend door meerdere brillen
Kijkend door meerdere brillen - Verheul Advies