Verheul Advies

Professionals in verandering

De maatschappij verandert. Verwachtingen van ouders veranderen.
Waarheen zijn we op weg? Wat willen we en waarom willen we het? Men verandert niet zomaar. Veranderingen slagen alleen maar als de professionals weten wat het ze oplevert. Dan willen ze meedoen en dan ontstaat draagvlak voor veranderingen!

  • Mensen worden bij de keuze van en de aanpassing aan een werkkring meestal niet alleen gemotiveerd door korte termijnzaken. Mensen willen in hun werk ook uitdrukking geven aan hun dieperliggende waarden. In de visie van de organisatie waarvoor ze werken willen professionals dit beeld herkennen om een goed gevoel te krijgen bij het werk dat gedaan wordt.
  • Waarheen zijn we op weg? Het vormen van een visie is een ontdekkingstocht waarbij je blootlegt wat er bij mensen leeft in de organisatie.

Verheul Advies begeleidt enthousiast uw zoektocht naar......

Kijkend door meerdere brillen
Kijkend door meerdere brillen - Verheul Advies