Verheul Advies

Samenwerking tussen professionals

De werkelijkheid van alledag is vaak complex. Verwachtingen van ouders, leerlingen, collega's, leidinggevenden zijn er altijd genoeg. Samenwerking is essentieel, maar ook moeilijk.
De richting moet worden bepaald. Routes moeten worden uitgezet. Bij samenwerking zullen echter altijd spanningsvelden zijn en blijven. Deze spanningsvelden horen fundamenteel bij ons leven.

Binnen een (school)team is er contact en wisselwerking tussen allerlei mensen. Tevens weten we dat dit niet altijd harmonieus functioneert. Groepen vormen zich een bepaald beeld van elkaar, ontwikkelen vooroordelen ten opzichte van elkaar, beoordelen elkaar en verdedigen hun eigen territorium. De belangen van mensen lopen maar gedeeltelijk parallel aan elkaar, waardoor spanningen en conflicten onvermijdelijk zijn.
De complexiteit van het uit te voeren werk en daaruit volgende gevoelens van onzekerheid en onmacht zijn de belangrijkste redenen waarom samenwerking in veel gevallen noodzakelijk is (vaardigheden, kennis en motivatie moeten worden gebundeld).
Een aantal criteria voor de kwaliteit van samenwerking:

  • de bereidheid om loyaal mee te werken aan de realisatie van gemeenschappelijke doelen;
  • de durf om eigen verantwoordelijkheid op te nemen;
  • de soepelheid om territoria te delen;
  • eerlijkheid in handelen en spreken;
  • respect voor mensen waarmee men samenwerkt;
  • de moed om telkens opnieuw te beginnen;
  • de bereidheid om schuld en ongelijk te bekennen;
  • de bereidheid om te blijven leren....

De lerende mens staat in de school centraal.

Het gaat om de mensen... Zij maken de school en veranderen de school.

Door te handelen en door deel te nemen leert men....

Verheul Advies: samen nadenken .. samen werken

Kijkend door meerdere brillen
Kijkend door meerdere brillen - Verheul Advies