Verheul Advies

Welkom bij Verheul Advies

Verandering... Beweging...

Coaching, begeleiding, mediation, onderzoek en/of advies
Primair onderwijs

  • Problemen verschillen... Oplossingen verschillen.
  • Elke plek is anders
  • Mensen maken het verschil
Verheul Advies wil samen met u verschil maken.

Dit betekent:

  1. Eerst samen met de opdrachtgever het probleem helder krijgen. Vanuit meerdere perspectieven (door meerdere brillen) naar een probleem kijken maakt een probleem vaak weer tot een interessante uitdaging;
  2. Opdrachtgever en opdrachtnemer denken samen na over doel en plan.

Betrokkenheid door participatie

Verheul Advies gelooft erin om betrokkenen zoveel mogelijk te laten participeren bij het zoeken naar de juiste oplossingen c.q. vervolgstappen. Verheul Advies is dus niet gericht op het afhankelijk maken/houden van betrokkenen (c.q de opdrachtgever), maar juist op het verbeteren van de zelfredzaamheid bij het oplossen van problemen.

Kijkend door meerdere brillen
Kijkend door meerdere brillen - Verheul Advies